Geven

Eén ding is duidelijk: wij kunnen deze missie niet volbrengen zonder achterban die ons ondersteuning biedt op geestelijk en financieel gebied. Wij geloven dat elke christen de opdracht heeft zijn gaven, talenten en middelen te gebruiken tot eer van God. We willen je vragen betrokken te zijn bij het werk dat wij mogen doen, ons te bemoedigen en voor ons te bidden.

Je kunt betrokken zijn op de volgende manieren:

 

Meeleven

Wij willen je graag via nieuwsbrieven, onze website en andere manieren op de hoogte houden van ons wel en wee. Aan de andere kant willen wij ook graag op de hoogte blijven van wat er in Nederland gebeurd. Wij willen graag contact blijven houden met de mensen die we in Nederland achterlaten en
hopen dat dit ook wederzijds mag zijn. Ook Jonathan, Ezra en Benjamin willen natuurlijk graag contact houden met hun leeftijdgenootjes in Nederland!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen kijk dan even op de pagina nieuwsbrieven om je aan te melden.

Gebed

We willen vragen om gebed. We weten dat wij dit werk alleen in afhankelijkheid van God kunnen doen, maar beseffen ook dat dit zeker niet altijd makkelijk zal zijn. We vragen gebed voor ons werk, maar ook voor ons persoonlijk en voor onze kinderen Jonathan, Ezra en Benjamin. Gebed voor Gods nabijheid en zorg, ook omdat we te maken zullen krijgen met geestelijke strijd. We bidden dat we door ons werk heen Gods liefde mogen laten zien. In onze nieuwsbrieven en / of via het TFT zullen we ook dank‐ en gebedspunten aangeven. Wil je voor ons bidden?

Als je voor ons wilt bidden kunnen we je ook regelmatig gebedspunten doorgeven, je kunt je daarvoor opgeven via het contact formulier.

 

Financieel

We zullen voor ons werk geen salaris ontvangen, maar zullen geheel leven van giften en gaven. Hier kun je ons ook bij helpen. Dit kan door een eenmalige gift, maar ook door vaste ondersteuning per maand of per kwartaal.

Wanneer je ons financieel wilt ondersteunen kan dat op de volgende manieren:

  • Vul deze antwoordkaart in en stuur deze naar Anne‐Greet Koster.
  • Je kan ook een online machtiging afgeven voor een gift.
  • Je kunt ook een gift overmaken op bankrek.nr. 11.42.32.938 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster.
  • Neem contact op met het thuisfrontteam.

Alvast hartelijk dank!

 
 

Familie Koster, 24 Harcourt Road, Cradley Heath, West Midlands, United Kingdom, B64 7HN

Operatie Mobilisatie Nederland, Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord | telefoon 0527-615607 | www.nl.om.org

Giften NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster (belastingaftrekbaar)